Montessori College Nijmegen

Voor de nieuwbouw van het Montessori College aan de Kwakkenbergweg in Nijmegen zijn drie verschillende locaties samengevoegd op één locatie. Een deel van de bestaande gebouwen is gesloopt om ruimte te bieden aan twee nieuwe.

Om de cultuurhistorische waarde van het naastliggende kloostercomplex te behouden en de schaal van de omgeving niet te overstijgen, zijn de beide nieuwe gebouwen verschillend van vorm en zijn ze opgebouwd uit meerdere deelvolumes met een eigen materialisatie van hout, aluminium beplating en geëmailleerd glas. Zowel het hout als het aluminium zijn uitgevoerd als in breedte wisselende verticale stroken. Het eerste gebouw heeft bronskleurige aluminium beplating en het tweede gebouw zilverkleurige beplating, zodat beide gebouwen een herkenbare eigen identiteit hebben.

Het project kenmerkt zich door de hoge mate van efficiëntie, doordat er gebruik is gemaakt van LEAN-instrumenten als gezamenlijke pull-planningssessies in de voorbereidings- en uitvoeringsfase. Het uitwisselen van projectdocumenten en tekeningen vanuit een digitale omgeving is door alle projectbetrokkenen als zeer positief ervaren. Dit geldt ook voor de uitwerking van het project in een 3D- (BIM)tekenomgeving en het digitaal opleveren.

De materiaalkeuzes zijn voortdurend zorgvuldig afgewogen, zodat de onderhoudskosten ook op de lange termijn laag zullen zijn. Binnen de GPR-methodiek die is gebruikt wordt gestuurd op duurzaamheid vanuit energiebesparende technieken. Door de vier pijlers milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde in balans te brengen kon daadwerkelijk duurzaam en toekomstbestendig gebouwd worden. De nieuwbouw heeft een gemiddelde GPR-score van 8,3.