Milieu en energie

De bouwsector raakt steeds meer doordrongen van het belang van de MVO-gedachte en een duurzame toekomst. Een ontwikkeling die Kolf & Molijn niet alleen toejuicht maar ook actief vorm geeft. De recyclebare eigenschappen van aluminium zijn dan ook ongeëvenaard en sluiten aan bij het Cradle to Cradle-principe. Eenmaal gewonnen uit bauxiet en aluinaarde kan aluminium namelijk eindeloos worden hergebruikt zonder dat dit afbreuk doet aan de materiaalspecificaties. Een eigenschap die grote besparingen oplevert en een minimale CO2-uitstoot.

Milieubelastende activiteiten worden zoveel mogelijk beperkt binnen ons productieproces. Gescheiden afvalstromen en het hergebruik van materialen zijn als vanzelfsprekend binnen onze organisatie.