BIM-methode

Kolf & Molijn beschikt over een eigen Building Information Modelling (B.I.M.) faciliteit die gebruik maakt van een parametrische 3D-omgeving met het software programma Autodesk Revit, gekoppeld aan het programma Logikal/Orgadata.

Met de BIM-methodiek kan informatie digitaal worden uitgewisseld en zijn de 3D bestanden van een hoog detailniveau, voorheen vertaald naar zogenoemde “LOD” niveau’s, geschikt voor clashcontroles. Zo worden mogelijke fouten voorkomen en faalkosten tot een minimum gereduceerd.

Het digitaal samenwerken met onze bouwpartners en de uitwisseling van geometrie en data zorgt ervoor dat het bouwproces vanuit dit oogpunt optimaal verloopt.

BIM draagt sterk bij aan de professionaliteit, veelzijdigheid en flexibiliteit die ons in staat stelt zowel eenvoudige opdrachten vorm te geven ofwel maatwerkoplossingen aan te bieden voor complexe vraagstukken.

 

ILS Gevel

Sinds kort is de ILS Gevel te bekijken en te downloaden via: https://vmrg.nl/Kennis/VMRG-en-BIM.
De ILS Gevel is ontstaan uit de ‘VMRG BIM werkgroep’ waar Kolf & Molijn een actieve rol in heeft mogen spelen als gevelbouwer. We zijn erg trots op het resultaat waartoe dit geleid heeft.

Het is een uitdaging om in deze tijd waarin BIM een steeds grotere rol gaat spelen, dezelfde taal te blijven spreken. De ILS Gevel is hierin een belangrijke stap in de goede richting. Door eenduidige afspraken rondom BIM te maken verloopt het BIM proces efficiënt en worden de gemaakte kosten eenvoudig terugverdiend.

Heeft u binnen uw organisatie nog BIM vraagstukken liggen? Neem gerust contact met ons op. We kijken graag samen met u naar de mogelijke oplossing.