Algemene voorwaarden

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Op al onze leveringen van aluminium kozijnen zijn van toepassing onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Vereniging Metalen ramen en Gevelbranche, zoals deze voorwaarden, die door de Vereniging Metalen ramen en Gevelbranche ter griffie van de rechtbank te Utrecht zijn gedeponeerd, op de datum van aanbieding of aanvaarding van de opdracht luiden.

Garanties

Volgens de standaard Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden VMRG: de deugdelijkheid van geleverde zaken wordt, bij normaal gebruik en onder voorwaarde dat het in de VMRG Kwaliteitseisen en Adviezen, zoals deze gelden drie maanden voor het sluiten van de overeenkomst, voorgeschreven onderhoud en reiniging plaatsvindt, gewaarborgd voor een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf de dag van (op)levering. Uitzonderingen op bovengenoemde termijn:

  • 10 jaar op blank isolatieglas, doch alleen op vermindering van doorzicht;
  •  1 jaar op ventilatieroosters;
  •  1 jaar op hang- en sluitwerk (langere garantie alleen mogelijk in combinatie met een onderhoudscontract);

Wij kennen geen onderhoudstermijn, deze is opgenomen in de garantietermijn.